Mahalliy davlat hokimiyati

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”

Mazkur Qonunga quyidagilarga muvofiq o‘zgartirishlar kiritilgan: O‘zR 30.08. 1997 y. 485-I-son Qonuni, O‘zR 25.12. 1998 y. 729-I-son Qonuni, O‘zR 03.12. 2004 y. 714-II-son Qonuni.

I BOB. UMUMIY QOIDALAR

1-modda. Mahalliy vakillik va ijroiya hokimiyati

2-modda. Mahalliy vakillik va ijroiya hokimiyati boshlig‘ini lavozimiga tayinlash va lavozimdan ozod yetish

3-modda. O‘zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risidagi qonunlari

4-modda. Hokimiyat vakillik organlari va hokimlarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari bilan o‘zaro munosabatlari

5-modda. Xalq deputatlari Kengashlari va hokimlarning O‘zbekiston Respublikasi boshqa ma’muriy-hududiy tuzilmalari davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari bilan o‘zaro munosabatlari

6-modda. Xalq deputatlari Kengashi va hokim qabul qiladigan hujjatlar

II BOB. MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI FAOLIYATINING IQTISODIY ASOSI

7-modda. Mahalliy davlat hokimiyati faoliyatining iqtisodiy asosini tashkil yetuvchi mulk shakllari

8-modda. Viloyat, tuman, shahar mulki

9-modda. Viloyat, tuman, shahar mulki obektlarini boshqarish

10-modda. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlarini tartibga solishi

III BOB. MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI FAOLIYATINING MOLIYAVIY ASOSI

11-modda. Viloyat, tuman, shaharning moliyaviy resurslari

12-modda. Xalq deputatlari Kengashi va hokimning budjetga doir huquqlari

13-modda. Viloyat, tuman, shahar budjetining daromadlari va sarf-xarajatlari

14-modda. Mahalliy hokimiyat organlarining viloyat, tuman, shahar budjetidan tashqari fondlari

15-modda. Viloyat, Toshkent shahar valuta fondlari

IV BOB. MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI VAKILLIK ORGANLARINING STRUKTURASI VA ULAR FAOLIYATINING TAS’HKILIY ASOSLARI

16-modda. Xalq deputatlari Kengashini saylash

17-modda. Xalq deputatlari Kengashining sessiyalari

18-modda. Xalq deputatlari Kengashining Ish tartibi

19-modda. Xalq deputatlari Kengashining doimiy komissiyalari

20-modda. Xalq deputatlari Kengashi faoliyatini tashkiliy, texnikaviy va boshqa jihatlardan ta’minlash

V BOB. MAHALLIY IJROIYA HOKIMIYATI ORGANLARI

21-modda. Mahalliy ijroiya hokimiyatning rahbariyati

22-modda. Mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining struktura va shtatlari

23-modda. Mahalliy ijroiya hokimiyati organlari struktura bo‘linmalarining rahbarlarini lavozimga tayinlash va lavozimdan ozod yetish

VI BOB. XALQ DEPUTATLARI KENGAS’HLARI VA HOKIMLARNING VAKOLATLARI

24-modda. Xalq deputatlari Kengashining vakolatlari

25-modda. Hokimning vakolatlari

VII BOB. XALQ DEPUTATLARI KENGAS’HI VA HOKIMNING FAOLIYATIDA QONUNIYLIKNING KAFOLATLARI

26-modda. Xalq deputatlari Kengashi va hokim faoliyatining qonuniyligini nazorat qilish

27-modda. Yuqori turuvchi hokimiyat organlari qarorlarining quyi organlar uchun majburiyligi

28-modda. Hokim qabul qilgan va chiqargan hujjatlar ustidan sudga shikoyat qilish

29-modda. Hokimning prokuror protest bildirgan qarorlari qayta ko‘rib chiqilishi majburiyligi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimov
1993 yil 2 sentabr, N 913-XII

2015-2024 © Urgut tuman hokimligi. Sayt yaratuvchisi: SAKTRM
95x15